Klarinet

Ria Boeijen studeerde klarinet aan het Brabants Conservatorium in Tilburg waar zij in 1993 haar diploma docerend Musicus behaalde. Ria is werkzaam als klarinetdocent bij diverse culturele instellingen waaronder Kunstkwartier in Helmond. In 2016 volgende zij de post HBO opleiding ‘muziekeducatie in het primair onderwijs’ aan het conservatorium van Amsterdam.

Naast haar werkzaamheden als klarinetdocent staat zij inmiddels ook als vakdocent muziek voor de klas op diverse basisscholen.

Ria is tevens klarinettist bij o.a. Harmonieorkest ‘Oefening en Uitspanning’ uit Beek en Donk (concertmeester). Ook op het gebied van de kamermuziek laat zij van zich horen met ‘Ensemble VI’ dat vooral concerten verzorgd in de regio Amsterdam.